WAT IS HET KINDERBRANDWONDENFONDS

Het Kinderbrandwondenfonds is het kinderfonds van nazorgcentrum voor littekens en brandwonden Oscare vzw.

Missie

Het Kinderbrandwondenfonds streeft ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor kinderen die getroffen zijn door brandwonden, alsook voor hun families. Onze missie is tweeledig: ten eerste streven we naar het verstrekken van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan deze kinderen en hun families, ongeacht hun financiële situatie. Ten tweede zetten we ons actief in voor preventie door educatie en bewustmaking over brandveiligheid, met als doel het aantal gevallen van brandwonden bij kinderen te verminderen.

Visie

Het Kinderbrandwondenfonds streeft naar een wereld waarin kinderen vrij zijn van de fysieke en emotionele pijn veroorzaakt door brandwonden. We streven ernaar om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin kinderen met brandwonden volledig worden ondersteund en kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven. We geloven in een 360° benadering van zorg, waarbij we niet alleen medische behandelingen bieden, maar ook emotionele ondersteuning, educatie en preventie-initiatieven. Door te investeren in preventie streven we ernaar om een toekomst te creëren waarin brandwonden bij kinderen zeldzaam zijn.

Dankzij jouw steun kunnen wij…

Gezinnen ondersteunen die het financieel niet zo makkelijk hebben om de beste zorg te kunnen bieden aan hun kind.

Jongeren leren hoe brandwonden te voorkomen en hoe brandveiliger te leven.
Hiervoor hebben wij verschillende tools waarmee we naar scholen en verenigingen gaan om te sensibiliseren.

Kinderen terug doen dromen!

We zetten ook volop in op preventie en het voorkomen van brandwonden. Met onze Fire Safety Truck trekken we naar scholen waar we samen met de kinderen de gevaren van brand bespreken. We bekijken samen hoe je kan zorgen voor een brandveilig(er) leven en hoe je brandwonden best behandelt.

ONS TEAM

Samen met onze vrijwilligers bouwen we aan een toekomst voor kinderen met brandwonden!